Tài Xỉu(www.vng.app):恒生电子(600570.SH)实际控制人将由马云变更为无实际控制人

频道:财经 日期: 浏览:8

Tài Xỉu(www.vng.app):Tài Xỉu(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Tài Xỉu(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Tài Xỉu(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

格隆汇1月8日丨恒生电子(600570)(600570.SH)公布,公司于近日收到公司控股股东恒生集团的通知及公司实际控制人马云先生出具的《简式权益变动报告书》。截至本公告日,恒生集团持有恒生电子393,743,087股股份,占恒生电子总股本的20.72%,为恒生电子的控股股东。

本次权益变动前,蚂蚁科技集团股份有限公司持有恒生集团100%的股权。杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)及杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有蚂蚁集团53.46%的股份,为蚂蚁集团的控股股东。本次权益变动前,杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人均为杭州云铂投资咨询有限公司。马云先生、井贤栋先生、胡晓明先生及蒋芳女士分别持有云铂投资34%、22%、22%及22%的股权,根据云铂投资现行章程及《一致行动协议》,马云先生能够实际支配云铂投资股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果,进而通过云铂投资控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团53.46%股份的表决权。因此,本次权益变动前,马云先生间接控制恒生电子20.72%股份的表决权,为恒生电子实际控制人。

根据《简式权益变动报告书》,蚂蚁集团为持续完善公司治理,实现长期可持续发展,自2021年以来,蚂蚁集团已采取如下举措:第一,持续提升董事会治理水平,目前董事会八名董事中包含四名独立董事(达到半数),下设包括风险管理与消费者权益保障委员会、ESG可持续发展委员会在内的六个专门委员会。在此基础上,计划继续引入第五名独立董事,实现董事会中独立董事过半数。第二,相关管理层成员不再担任阿里巴巴合伙人,进一步提升公司治理的透明度和有效性,强化与股东阿里巴巴集团的隔离。

,

Web cờ bạc online(www.84vng.com):Web cờ bạc online(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Web cờ bạc online(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Web cờ bạc online(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

为了进一步适应现代公司治理体系的要求,推动股东投票权与其经济利益相匹配,蚂蚁集团主要股东及相关受益人拟实施本次权益变动。本次权益变动的核心是蚂蚁集团主要股东投票权的变化,从马云先生及其一致行动人共同行使股份表决权,到包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云先生在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。本次权益变动不会导致蚂蚁集团股东及相关受益人的经济利益发生变化。

2023年1月7日,马云先生及相关方分别相应签署《一致行动协议终止协议》《关于杭州云铂投资咨询有限公司之股权转让协议》《杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)入伙及退伙协议》《承诺函》等文件。本次权益变动完成后,蚂蚁集团包括杭州君瀚和杭州君澳在内的各主要股东彼此独立行使所持有的蚂蚁集团股份表决权且无一致行动关系,各股东未单独或共同在蚂蚁集团股东大会层面形成控制,也不存在任何股东所提名的董事人数超过全体董事半数的情形。因此,不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

本次权益变动后,因不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制恒生集团母公司蚂蚁集团的情形,恒生电子的实际控制人亦将由马云先生变更为无实际控制人。本次权益变动不涉及恒生集团持有恒生电子的股份数量和持股比例变化,本次权益变动后,恒生电子控股股东仍为恒生集团。

,

新2线上开户www.hg8080.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、新2线上开户的平台。新2线上开户平台(www.hg8080.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。

关键词:澳洲幸运5计划

0 留言

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
验证码